Mity i fakty

Na temat pałacu jak i parku krąży wiele mitów i legend które chcieli byśmy rozwiać i nie powielać nieprawdziwych informacji.

Fortepian Chopina - fakt

Fortepian Chopina w Żeliszewie? Jest to fakt, na co rodzina hr.Grabowskich posiada zdjęcia i dokumenty w postaci listów. Był to fortepian wyrzucony z pałacu Zamoyskich w Warszawie po zamachu na gubernatora Berga. Po przekupieniu kozaka przez Adama hr. Grabowskiego instrument został wciągnięty w bramę kamienicy. Aby go ocalić musiał mieć skrócone nogi a także otrzymał spinająca go klamrę. Fortepian przepadł prawdopodobnie podczas powstania warszawskiego gdy Grabowski wywoził swe dobra z Żeliszewa do Krakowa.

Podziemne przejście do kościoła - mit

Krążąca legenda o przejściu do kościoła jest najprawdopodobniej mitem dlaczego? Woda w stawach jest zbyt wysoko aby mogło obok nich przechodzić przejście. Ze względu na połączenie stawów kanałami przejście musiało by znajdować się poniżej stawów co jest mało prawdopodobne.

Nie odkryte piwnice/lochy - fakt

Przy pałacowa piwnica znajdująca się tuż nieopodal budynku pałacu jest zasypana prawdopodobnie od lat 50tych i nigdy nie były prowadzone na niej poszukiwania ani próby jej odkopania. Co ciekawe Antoni Kuszel posiadał piwnicę/lochy pod pałacem w których przetrzymywał swoich więźniów. Do dziś zachowały się ich sklepienia i które mogą skrywać nie jedną tajemnice. 

własność państwowa - mit

Zespół Pałacowo - Parkowy w Żeliszewie to własność prywatna. Nie jest to własność państwowa dlatego też przebywanie na terenie obiektu bez zgody właściciela nie jest zgodne z prawem.

Skarby w pałacu - fakt

Krążące legendy na temat skarbu w pałacu są prawdziwe. W latach 60tych Witold hr. Grabowski wywiózł 3 skrzynie schowane pod posadzką pałacu. W jednej ze skrzyń były relikwiarze(prawdopodobnie) kielichy i krzyż. Co było w pozostałych skrzyniach nie wiadomo. Skrzynie były zakopane na głębokości ok. 2 metrów i były owinięte w dywan z pałacu. WW informacje pochodzą od osób które pomagały w wydobyciu skrzyń. Niedługo później stary pałac został zrównany z ziemią (do fundamentów).

Meble z pałacu na wodzie - fakt

W Żeliszewskim majątku znajdowały się m.in. meble z pałacu w Wilanowie. Grabowski najprawdopodobniej otrzymał meble w posiadanie ze względu na koligacje ze Stanisławem Augustem Poniatowskim (był jego praprawnukiem).

kolekcja obrazów - fakt

Witold hr. Grabowski był m.in wielkim kolekcjonerem sztuki. W pałacowych murach wisiały płótna takich artystów jak Rembrant czy Renoir. Wnętrza wyglądały jak muzeum z bajki na co rodzina hr. Grabowskich do dziś posiada zdjęcia.

Wywóz ruchomości podczas wojny - fakt

Podczas II WŚ hr. Grabowski wywiózł trzy samochody ciężarowe dzieł sztuki do Krakowa. Podczas transportu zaginął m.in. fortepian Chopina.