Założenie Pałacowo - Parkowe

Założenie obecnego parku sięgają przełomu XVII/XVIII w.


Dendrologia

Park w Żeliszewie posiada mapę dendrologiczną od drugiej połowy lat 90tych. Na terenie obiektu rośnie ponad 1000 zabytkowych drzew.

Stawy

Stawy znajdujące się na terenie parku wywodzą się jeszcze z samego założenia parkowego. Są to stawy kaskadowe(połączone pod ziemia kanałami). Woda w nich jest przepływowa a w stawach są zdroje wodne. Przed wojną stawy połączone były rowami natomiast na przełomie lat 60-70 zostały one zastąpione podziemnymi kanałami.

piwnice

Przy pałacu jest zlokalizowana piwnica która była używana przy kuchni pałacowej. Do czasów dzisiejszych zachowała się jedna z dwóch piwnic.

Lodownia

Obiekty dworskie i pałacowe miały nie tylko piwnice ale także lodownie do przechowywania żywności. Taka też lodownia znajduje się w Żeliszewskim parku.

Ptactwo

Na terenie parku rozmieszczone są budki lęgowe które mają na celu pomoc w rozmnażaniu się dzikich ptaków. Park to siedlisko wielu gatunków ptaków także pod ochroną choćby takich jak sikorka bogatka, jaskółka dymówka, dzięcioł duży i inne.

Bocian biały

Na terenie gospodarstwa znajduje się także bocianie gniazdo. Niestety w roku 2021 gniazdo spadło wraz z młodymi bocianami. Finalnie przeżył tylko jeden młody bocian. Gmina odmówiła pomocy przy budowie platformy . Z pomocą przyszły dwie Siedleckie firmy AutoAgro Danuta Dąbrowska oraz Zeltech.

pomniki przyrody

Niestety do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden z trzech pomników przyrody . W parku była m.in sosna wejmutka jedna z największych w woj.mazowieckim. Podczas gdy wiatr ją wywrócił w alei połamała 3 dorodne graby. Na terenie parku wytypowano kolejne drzewa które mogą zostać kolejnymi pomnikami przyrody.